Домашня сторінка

   Студентське містечко


Тернопільського державного медичного університету - структурний підрозділ університету, що включає комплекс гуртожитків №1,2,3,4 з прилеглими територіями.Студентське містечко - місце компактного проживання студентів, в тому 
числі іноземних, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення і факультету післядипломної освіти впродовж навчання в університеті, а також абітурієнти на період вступних іспитів.

Дирекція студентського містечка координує взаємодію між адміністративно - господарською частиною, студентським самоврядуванням, проректором з національно-патріотичної і виховної роботи, радою наставників, кураторами груп з питань оптимізації побуту, дозвілля, виховної, культурно-масової, спортивно-оздоровчої діяльності.Штат дирекції студентського містечка включає директора та шістьох інспекторів.

 


Дирекція студентського містечка здійснює загальне керівництво виховною, національно-патріотичною, культурно-масовою та спортивно-оздоровчою роботою в межах студмістечка. Також контролює організацію побуту мешканців, підтримання ними відповідного порядку, дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.
Comments