ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему поселення в гуртожитки ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

111.JPG
ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову систему поселення в гуртожитки
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського

Міністерства охорони здоров’я України»


Згідно з Положенням про поселення в гуртожитки ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», поселення в гуртожитки здійснює Комісія з поселення на конкурсній основі. До 15 квітня всі студенти, що бажають поселитися в гуртожиток на наступний навчальний рік, повинні подати відповідну заяву в дирекцію студмістечка, адресовану голові комісії з поселення, в якій вказати повну інформацію про місце попереднього проживання заявника і мотивацію побажань щодо майбутнього проживання. В залежності від кількості наявних місць у гуртожитках комісія з поселення формує списки на поселення, які є основою для видачі ордерів.

Про своє місце в рейтингу і можливість отримання місця в гуртожитку на наступний навчальний рік студент інформується до початку літніх канікул.

Рейтингова система формування списків на поселення передбачає врахування всіх видів активності студента протягом року: навчання, громадську діяльність  як на рівні університету, так і на рівні гуртожитку (для тих, хто там проживає), дотримання ним правил внутрішнього розпорядку, та поведінки в університеті і гуртожитку, можливі зауваження та порушення.

№ п/п

Складові рейтингу

Бали

Контроль

1.

Участь у благоустрої гуртожитку та прилеглої території


С, ЗГ


З розрахунком – 5 балів за годину

до 50


2.

Середній бал навчання за семестр


Д


до 6.0

0від 6,0 до 8,0

до +20від 8,0 до 10,0

до +30від 10,0 до 12,0

до +40Громадська робота


С


участь у науковій роботі кафедри, всеукраїнських предметних олімпіадах та всеукраїнських конкурсах студентських робіт, участь в літніх міжнародних студентських школах

до +30

Науковий відділ, відділ міжнародних зв’язків


участь у студентських програмах «Студент - майбутній фахівець високого рівня кваліфікації», «Студентська наука і профорієнтаційне навчання»

до +30

Науковий відділ


виконання обов’язків члена студентської ради, старости гуртожитку, секції в гуртожитку, члена студентського наукового товариства, старости курсу, потоку, профорга курсу

до +20

Д, ЗГ, профком


виконання обов’язків старости блоку

до +10

ЗГ


виконання обов’язків старости групи, профорга групи

до +10

Д, профком


участь у підготовці та проведенні культурно-масових, спортивно-оздоровчих заходів університету та гуртожитку

до +30

Д

4.

Виконання вимог поселення та проживання
несвоєчасна оплата за проживання в гуртожитку
(терміном до 1 місяця)

-20

ЗГ


за порушення пропускної системи (способи проникнути в гуртожиток недозволеними методами або спроба провести сторонніх осіб без дозволу адміністрації) – анулювання всіх балів рейтингу


ЗГ,С


наявність дисциплінарного стягнення за порушення навчальної дисципліни

-30

Д


порушення громадського порядку у тому числі: сварка, нецензурна лексика тощо; проведення несанкціонованих масових заходів або невиконання взятих зобов’язань при проведенні дозволених заходів; шум, голосна музика після 22:00.

-30

ЗГ,С


відсутність дубліката ключа від кімнати –

з кожного мешканця кімнати за кожну перевірку

-20

ЗГ,С


за паління в гуртожитку анулювання всіх балів


ЗГ,С

5.

Санітарний стан кімнати та секції
задовільний стан кімнати (секції) (кожному мешканцю)

+5

ЗГ,С


наявність порушень санітарного стану кімнати (з кожного мешканця кімнати)

-5

ЗГ,С


у випадку незадовільного санітарного стану у блоці знімаються бали зі старости блоку

до -20

ЗГ,С

6.

Стан збереження інвентарю та кімнати
недбайливе ставлення до помешкання (з кожного мешканця кімнати)

до -20

ЗГ


порушення правил користування електроприладами, не використання у кімнаті

енергозберігаючих лампочок (з кожного мешканця кімнати)

-20

ЗГ,С


користування недозволеними електроприладами в кімнаті анулювання всіх  балів рейтингу


ЗГ,С

7.

Виконання доручень та розпоряджень
адміністрації гуртожитку, деканату факультету,

до +10

ЗГ, Д


виконання доручень та розпоряджень студентської ради

до +5

С


у випадку немотивованої відмови від виконання, або халатне ставлення до виконання завдання

до -10

Д, ЗГ,С


Д – деканати факультетів
ЗГ –завідувач гуртожитку
С –студентське містечко


Зауваження щодо рейтингу фіксуються у відповідних журналах завідувачами гуртожитків, працівниками дирекції студмістечка.

Ректор має право приймати рішення поза межами цього положення щодо поселення чи виселення студентів у певних випадках, якщо такі не суперечать чинному законодавству.

Кожен студент, який раніше не проживав у гуртожитку може отримати рейтингові бали за громадську та навчальну роботу, участь у трудових акціях, виконання окремих доручень, в тому числі і в гуртожитку по тій же схемі, за винятком набраних балів за участь у благоустрої гуртожитку та прилеглої території, санітарного стану кімнати та виконання умов проживання. Загальна рейтингова оцінка на поселення формується окремо для студентів, які вже проживали в гуртожитку, і які ще не проживали. Після цього готується окремий список на поселення  цієї категорії студентів.

У випадку появи в гуртожитку вільних місць протягом навчального року студенти поселяються на вільні місця згідно рейтингу.


Студент не буде включений в список на поселення у гуртожиток в наступних випадках:

1.У разі відсутності набраних балів за навчальний рік;

2. При наявності  заборгованості по оплаті за гуртожиток;

3.У випадку не подання відповідної заяви щодо проживання у зазначений термін.

4. При наявності  догани за порушення правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.


222.JPG

Comments