Розпорядження і положенняПоложення про студентські гуртожитки Тернопільського державного медичного 
                                         університету імені І.Я. Горбачевського,                                                    Затверджено рішенням Вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»  №07 від 15.12.2015 р.  Введено в дію наказом  ректора  № 592 від 15.12.2015р.

Даний документ містить вісім розділів: 1. Загальні положення; 2. Права і обов'язки мешканця гуртожитку; 3. Обов’язки адміністрації університету, гуртожитку; 4. Громадські органи управління студентським гуртожитком; 5. Поселення у гуртожиток і виселення з нього. Оплата послуг; 6. Майно і кошти гуртожитку; 7. Контроль, перевірка та ревізування діяльності гуртожитків; 8. Реорганізація гуртожитків.

                                                                                                                                                  читати детальніше


Положення про  студентське містечкоТернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського

Даний документ містить п'ять розділів: 1. Загальні положення; 2. Основні завдання і функції дирекції студмістечка; 3. Керівництво; 4. Майно і кошти; 5. Реорганізація та ліквідація.

                                                                                                                                                   читати детальніше


Положення про рейтингову систему поселення в гуртожитки Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

У даному положенні детально висвітлені критерії котрі формують рейтинг студента на поселення

                                                                                                                                               читати детальніше


Положення про поселення в гуртожитки Тернопільського державного 
                                                 медичного університету імені І.Я. Горбачевського,                                              
Затверджено рішенням Вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»  №07 від 15.12.2015 р.  Введено в дію наказом  ректора  № 592 від 15.12.2015р.

Даний документ регламентує умови поселення в гуртожитки університету і містить основні принципи поселення та 

проживання студентів

                                                                                                                                                    читати детальніше

Для іноземних студентів/For foreign students


Rules

of internal order in the students’ hostels of I. Y. Horbachevsky Ternopil State Medical University Ministry of Health of Ukraine

                                                                                                                      read more

                                                                                                                  

REQUEST

                                                                                                        read more     Comments