Розпорядження і положення

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках 
Тернопільського державного медичногоуніверситету імені І. Я. Г орбачевського,                     
Затверджено рішенням Вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»  №07 від 15.12.2015 р.  Введено в дію наказом  ректора  № 592 від 15.12.2015р.

Даний документ містить чотири розділи: 1. Загальні положення, на основі яких здійснюється поселення в гуртожиток і виселення з нього; 2. Умови проживання, в якому описані основні головні правила проживання в гуртожитку; 3. Права і обов'язки мешканця гуртожитку; 4. Заохочення і стягнення, які можуть бути примінені до студента.

                                                                                                                                           читати детальніше


Положення про студентські гуртожитки Тернопільського державного медичного 
                                         університету імені І.Я. Горбачевського,                                                    Затверджено рішенням Вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»  №07 від 15.12.2015 р.  Введено в дію наказом  ректора  № 592 від 15.12.2015р.

Даний документ містить вісім розділів: 1. Загальні положення; 2. Права і обов'язки мешканця гуртожитку; 3. Обов’язки адміністрації університету, гуртожитку; 4. Громадські органи управління студентським гуртожитком; 5. Поселення у гуртожиток і виселення з нього. Оплата послуг; 6. Майно і кошти гуртожитку; 7. Контроль, перевірка та ревізування діяльності гуртожитків; 8. Реорганізація гуртожитків.

                                                                                                                                                  читати детальніше


Положення про  студентське містечкоТернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського

Даний документ містить п'ять розділів: 1. Загальні положення; 2. Основні завдання і функції дирекції студмістечка; 3. Керівництво; 4. Майно і кошти; 5. Реорганізація та ліквідація.

                                                                                                                                                   читати детальніше

Типове положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу

На основі даного положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, розроблені "Положення про студентські гуртожитки Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського".

                                                                                                                                              читати детальніше


Положення про рейтингову систему поселення в гуртожитки Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

У даному положенні детально висвітлені критерії котрі формують рейтинг студента на поселення

                                                                                                                                               читати детальніше


Положення про поселення в гуртожитки Тернопільського державного 
                                                 медичного університету імені І.Я. Горбачевського,                                              
Затверджено рішенням Вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»  №07 від 15.12.2015 р.  Введено в дію наказом  ректора  № 592 від 15.12.2015р.

Даний документ регламентує умови поселення в гуртожитки університету і містить основні принципи поселення та 

проживання студентів

                                                                                                                                                    читати детальніше

Для іноземних студентів/For foreign students


Rules

of internal order in the students’ hostels of I. Y. Horbachevsky Ternopil State Medical University Ministry of Health of Ukraine

                                                                                                                      read more

                                                                                                                  

REQUEST

                                                                                                        read more     Comments