Студентське містечко розпочало свою роботу в січні 2001 р. за наказом ректора Тернопільської державної медичної академії іме­ні І. Я. Горбачевського. З 2001 до 2003 р. посаду директора обіймав доц. М. В. Гребеник. Упродовж наступних чотирьох років дирекцію очолювала доц. М. П. Га­ріян.

З листопада 2007 р. директором студмістечка призначено Ю. С. Балабана.

Студентське містечко – це житлово-побутовий комплекс навчального закладу, що вклю­чає приміщення чотирьох гуртожитків університету, де впро­довж навчання в університеті проживають більш ніж 1,5 тис. як вітчизняних, так і іноземних студентів.

Студентське містечко призначене також для мешкання студентських сімей, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення.

Студентське містечко

Директор студмістечка Ю.С. Балабан

Колектив студмістечкаУ студмістечку функціонують 2 спортивні майданчики, бібліотека, 3 спортивні за­ли, об’єкти громадського хар­чу­ван­ня, медичного та побутового обслуговування.

У своїй діяльності студентське містечко керується чинними законодавчими актами України, Типовим положенням про студентський гуртожиток вищого навчального закладу Міністерства освіти та науки України, Статутом університету та Положенням про студентське містечко.

За підсумками рейтингової оцінки всіх видів діяль­ності й відповідно до критеріїв оцінювання житлово-побутових умов, студмістечко університету при проведенні обласного огляду-конкурсу неодноразово отримувало перші місця серед вищих навчальних закладів м. Тернополя.