ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему поселення в гуртожитки ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову систему поселення в гуртожитки

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського

Міністерства охорони здоров’я України»

Згідно з Положенням про поселення в гуртожитки ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», поселення в гуртожитки здійснює Комісія з поселення на конкурсній основі. До 15 квітня всі студенти, що бажають поселитися в гуртожиток на наступний навчальний рік, повинні подати відповідну заяву в дирекцію студмістечка, адресовану голові комісії з поселення, в якій вказати повну інформацію про місце попереднього проживання заявника і мотивацію побажань щодо майбутнього проживання. В залежності від кількості наявних місць у гуртожитках комісія з поселення формує списки на поселення, які є основою для видачі ордерів.

Про своє місце в рейтингу і можливість отримання місця в гуртожитку на наступний навчальний рік студент інформується до початку літніх канікул.

Рейтингова система формування списків на поселення передбачає врахування всіх видів активності студента протягом року: навчання, громадську діяльність як на рівні університету, так і на рівні гуртожитку (для тих, хто там проживає), дотримання ним правил внутрішнього розпорядку, та поведінки в університеті і гуртожитку, можливі зауваження та порушення.

Д – деканати факультетів

ЗГ –завідувач гуртожитку

С –студентське містечко

Зауваження щодо рейтингу фіксуються у відповідних журналах завідувачами гуртожитків, працівниками дирекції студмістечка.

Ректор має право приймати рішення поза межами цього положення щодо поселення чи виселення студентів у певних випадках, якщо такі не суперечать чинному законодавству.

Кожен студент, який раніше не проживав у гуртожитку може отримати рейтингові бали за громадську та навчальну роботу, участь у трудових акціях, виконання окремих доручень, в тому числі і в гуртожитку по тій же схемі, за винятком набраних балів за участь у благоустрої гуртожитку та прилеглої території, санітарного стану кімнати та виконання умов проживання. Загальна рейтингова оцінка на поселення формується окремо для студентів, які вже проживали в гуртожитку, і які ще не проживали. Після цього готується окремий список на поселення цієї категорії студентів.

У випадку появи в гуртожитку вільних місць протягом навчального року студенти поселяються на вільні місця згідно рейтингу.

Студент не буде включений в список на поселення у гуртожиток в наступних випадках:

1.У разі відсутності набраних балів за навчальний рік;

2. При наявності заборгованості по оплаті за гуртожиток;

3.У випадку не подання відповідної заяви щодо проживання у зазначений термін.

4. При наявності догани за порушення правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.