Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради

ДВНЗ «Тернопільський державний

медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

№07 від «15» 12 2015 р.

Введено в дію

Наказом ректора

№ 592 від 15. 12. 2015 р.

Правила

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І. Я. Горбачевського

Міністерства охорони здоров’я України»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Поселення студентів, аспірантів, лікарів-інтернів, курсантів ННІ, в окремих випадках - викладачів у студентські гуртожитки здійснюється комісією з поселення. Документом на право поселення є ордер, підписаний головою цієї комісії.

1.2. Особа, яка отримала ордер на поселення, зобов'язана з’явитись у студмістечко для укладення договору на проживання в гуртожитку, маючи при собі ордер, студентський квиток та паспорт. Необхідно також пройти інструктаж з техніки безпеки з експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку. Інструктаж здійснюється комендантом та інспекторами студмістечка.

1.3. Документи на приписку тих, хто поселяється у гуртожиток, подаються паспортисту гуртожитку в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата приписки проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток згідно з угодою.

1.4. Студенти, аспіранти, слухачі підготовчого відділення, інтерни та курсанти ННІ післядипломної освіти, які проживають у гуртожитку, можуть бути, в разі необхідності, тимчасово переселені в іншу кімнату або гуртожиток.

1.5. Абітурієнти поселяються лише на період здачі вступних екзаменів.

1.6. При відрахуванні із університету, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох тижнів від дня виходу відповідного наказу. У випадку, коли з поважних причин громадянин не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням власника або уповноваженим ним органом і профкому навчального закладу цей термін може бути продовжений.

1.7 У разі виникнення аварійної ситуації у момент відсутності мешканця та коли студент не надає кімнату для контролю, комісія має право взяти ключ зі стенда, відкрити кімнату та провести огляд, при цьому склавши акт за підписом членів комісії.

2. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ

2.1. У кожній кімнаті гуртожитку із числа її мешканців обирається староста. Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний старостою кімнати, зберігається у кастелянта гуртожитку.

Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.

2.2. Мешканцям гуртожитку видається перепустка на право входу у гуртожиток.

2.3. Вхід в гуртожиток дозволяється:

- мешканцям даного гуртожитку до 24.00 години після пред’явлення перепустки. Після 24.00 години - в особливих випадках вхід дозволяється з дозволу директора студмістечка, коменданта або голови студради з обов’язковим записом в книзі порушень пропускного режиму;

- гостям тільки з 15.00 до 22.00 години, а у вихідні дні з 9.00 до 22.00 години. При вході до гуртожитку відвідувачі пред’являють черговому документ, що засвідчує особу, і реєструються в книзі відвідувачів. Мешканець зобов’язаний особисто зустріти гостя при вході і провести його при залишенні гуртожитку.

Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили згаданих осіб.

2.4. Культурно-масові заходи в гуртожитках, здійснюються за планом, розробленим студентською радою і погодженим з дирекцією студмістечка. Усі заходи повинні закінчуватись до 22.00 години. З 22.00 год. до 7.00 год. у гуртожитку повинна панувати тиша.

2.5. Усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт. Щоденно виконуються роботи з підтримання порядку і чистоти у своїх кімнатах.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ МЕШКАНЦЯ ГУРТОЖИТКУ

3.1. Мешканці гуртожитку мають право:

- користуватися приміщенням навчального і культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку;

- обирати раду студентського гуртожитку і бути обраним до її складу;

- брати участь, через студентську раду гуртожитку, у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і відпочинку, ремонту обладнання і формування житлових кімнат і приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу та інших;

- звертатися із скаргами до адміністрації університету на роботу обслуговуючого персоналу і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам положення про гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків.

3.2. Мешканці гуртожитку зобов'язані:

- знати і суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

- вести журнал санітарного стану кімнати;

- підтримувати чистоту в житлових кімнатах, місцях загального користування і брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати житлові кімнати;

- дбайливо ставитись до державної власності - приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно використовувати електроенергію, газ, воду;

- використовувати тільки енергозберігаючі лампочки в житлових кімнатах;

- своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування гуртожитком, постільними речами і за всі додаткові платні послуги, якими вони користуються;

- особисті речі, які не вживаються щоденно, здавати до камери схову. За речі, які не здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе;

- при залишенні кімнати необхідно вимкнути світло, зачинити вікна, здати ключ від кімнати черговому у гуртожитку;

- своєчасно давати заявки на ремонт сантехнічного, електричного обладнання і меблів;

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до діючого законодавства і договору на проживання в гуртожитку;

- про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку та директора студмістечка;

- дотримуватись правил технічної і пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроспоживаючі прилади (електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців підлягає реєстрації у коменданта);

- при залишенні гуртожитку на довший час (більше 1-го тижня), а також при виїзді на канікули або практику, письмово попереджувати коменданта гуртожитку (вказати адресу вибуття), одержане майно і ключі від кімнати здати коменданту гуртожитку, а особисті речі - до камери схову;

- після закінчення навчання в навчальному закладі або при достроковому позбавленні права на мешкання виїхати із гуртожитку в двотижневий термін;

- при тимчасовому виїзді із гуртожитку повідомити про це старосту кімнати (вказати адресу вибуття).

– під час проведення контролю за дотриманням внутрішнього розпорядку мешканці гуртожитку зобов’язуються надавати кімнату для огляду.

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:

- самостійно переселятися із однієї кімнати в іншу;

- переробляти і переносити інвентар і меблі із однієї кімнати до іншої або виносити із робочих кімнат;

- прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;

- наклеювати або прибивати на стінах і шафах оголошення, розклади, фотографії, малюнки тощо;

- проводити переобладнання і ремонт електроустаткування, вмикати електроопалювальні прилади в житлових кімнатах;

- самовільно замінювати дверний замок;

- залишати сторонніх осіб після 22.00 години на ночівлю;

- приносити і вживати спиртні напої, курити в житлових і робочих кімнатах, з’являтися у гуртожиток у нетверезому стані;

- створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну апаратуру на гучність, яка перевищує чутність у кімнаті;

- тримати домашніх тварин, риб, птахів.

4. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ

4.1. За активну участь у культурно-масових заходах і у роботі з покращення умов проживання та побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:

- оголошенням подяки;

- нагородженням пам'ятним подарунком або грошовою премією;

- окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагородженні додатковим обладнанням та інвентарем.

4.2. За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму у гуртожитку передбачено такі види дисциплінарного стягнення:

- догана;

- виселення з гуртожитку;

- відрахування із навчального закладу.

4.3. Заохочення і стягнення мешканцям гуртожитків, студентам і аспірантам у встановленому порядку виноситься ректором (деканом факультету) за поданням дирекції студмістечка, студентської ради, коменданта гуртожитку.

4.4. Наявність догани за порушення правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках дає право адміністрації на не поселення у наступному навчальному році у гуртожиток.

Проректор з НПР та соціальних питань О. Слабий

Директор студентського містечка Ю. Балабан

Начальник юридичного відділу М. Люшненко