ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Поселення студентів, аспірантів, лікарів-інтернів, курсантів ННІ, в окремих випадках – викладачів у студентські гуртожитки здійснюється комісією з поселення.

1.2. Документом на право поселення є ордер, підписаний директором студмістечка. Особа, яка отримала ордер на поселення, зобов'язана з’явитись у студмістечко для укладення договору на проживання в гуртожитку, маючи при собі ордер, студентський квиток та паспорт. Необхідно також пройти інструктаж з техніки безпеки з експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку. Інструктаж здійснюється завідувачем гуртожитку та інспекторами студмістечка.

1.3. Документи на реєстрацію місця проживання тих, хто поселяється у гуртожиток, подаються паспортисту гуртожитку відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №207 від 2 березня 2016 року. Адміністративний збір за реєстрацію місця проживання проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток згідно з угодою.

1.4. Студенти, аспіранти, слухачі підготовчого відділення, інтерни та курсанти ННІ післядипломної освіти, які проживають у гуртожитку, можуть бути, в разі необхідності, тимчасово переселені в іншу кімнату або гуртожиток.

1.5. Абітурієнти поселяються у гуртожиток лише на період здачі вступних екзаменів.

1.6. При відрахуванні студента з університету, а також після закінчення вузу, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох тижнів від дня виходу відповідного наказу. У випадку, коли з поважних причин громадянин не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням власника або уповноваженим ним органом і профкому навчального закладу цей термін може бути продовжений.

1.7. Виселення студента з гуртожитку здійснюється згідно чинного законодавства України. У разі порушення студентом Договору він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки (у разі їх наявності).

2. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ

2.1. При поселенні до кімнати особа, що поселяється, повинна протягом 3 днів виявити всі наявні недоліки в кімнаті (якщо такі існують), які за її письмовою заявою ліквідуються за рахунок Університету. При виселенні з кімнати особа зобов’язана ліквідувати всі недоліки, що виникли з її вини протягом часу проживання.

2.2. У кожній кімнаті гуртожитку, в якій проживають 2 чи більше особи, з числа її мешканців обирається староста. На спеціально відведеному місці в кімнаті вивішується список проживаючих, графік чергування та опис закріпленого за кімнатою майна, підписаний всіма мешканцями кімнати і завідувачем гуртожитку.

2.3. Майно для індивідуального користування, а також предмети загального користування видаються мешканцям кімнати під розписку та їх особисту відповідальність.

2.4. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки встановленого зразка на право входу в гуртожиток. У разі відсутності перепустки мешканцю може бути відмовлено у вході до гуртожитку.

2.5. Вхід до гуртожитку дозволяється:

· мешканцям даного гуртожитку з 6:00 до 24:00 години за пред’явленням перепустки, а з 24:00 до 6:00 – із записом у спеціальному журналі;

· відвідувачам з 8:00 до 23:00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який засвідчує особу і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача при його вході, та провести при виході з гуртожитку.

2.6. Вихід з гуртожитку студентів після 24:00 дозволяється при реєстрації в журналі з особистим підписом.

2.7. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку покладається на студентів, які їх запросили.

2.8. З 22:00 до 7:00 години студенти, які знаходяться у гуртожитку повинні дотримуватись тиші.

2.9. Адміністрація гуртожитку зобов’язана сприяти створенню відповідних умов для проведення запланованих культурно-масових заходів для мешканців.

2.10. У коридорах і місцях загального користування в нічний час залишається чергове освітлення.

2.11. Порядок користування гуртожитком студентами і аспірантами під час канікул визначається дирекцією студентського містечка з урахуванням їх побажань і пропозицій деканатів.

2.12. Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування, прибудинкової території, тощо).

2.13. Періодичні контрольні огляди кімнат гуртожитку – це дії власника гуртожитку, що санкціонуються з метою перевірки пожежної безпеки, дотримання санітарних і гігієнічних норм мешканцями, що проводяться за затвердженим графіком.

2.14.Для проведення періодичних контрольних оглядів дирекцією Студентського містечка створюється спеціальна комісія, в яку включається також представник(и) студентського самоврядування. У випадку двох поспіль безпідставних відмов студента(-ів) у контрольному огляді кімнат, що фіксуються комісією за допомогою складання акту, комісія має право взяти дублікат ключа зі стенда, відкрити кімнату та провести контрольний огляд кімнати, при цьому склавши акт контрольного огляду за підписом членів комісії. Безпідставною відмовою у проведенні контрольного огляду кімнати слід вважати також невідкриття студентом кімнати протягом двох днів підряд, якщо є об’єктивні підстави вважати, що студент знаходиться у кімнаті та умисно не впускає комісію для проведення планового контрольного її огляду.

2.15. Періодичні контрольні огляди дозволяється проводити: з 15:00 до 21:00 години лише в робочі дні.

2.16. У разі виникнення аварійної ситуації, у момент відсутності мешканця, комісія має право скористатись несанкціонованим входом у кімнату для негайної ліквідації даної ситуації.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ МЕШКАНЦЯ ГУРТОЖИТКУ

3.1.Мешканці гуртожитку мають право :

  • користуватись приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
  • вимагати своєчасного ремонту або заміни несправного обладнання, меблів та іншого інвентарю в гуртожитку, а також усунення недоліків в побутовому забезпеченні (при умові, що в необхідності заміни, ремонту мешканці не винні, в протилежному випадку здійснювати ремонт за власний рахунок);
  • обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
  • через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;
  • звертатись із скаргами до дирекції студентського містечка на роботу обслуговуючого персоналу і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток Університету і нормам обладнання та утримання гуртожитків.

3.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

1) знати і суворо дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку, та інших нормативних актів, що регулюють проживання у студентських гуртожитках;

2) своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими користуються. В разі несплати за проживання упродовж 2 місяців або більше дирекція студентського містечка може ініціювати питання про розірвання Договору про проживання;

3) дотримуватися чистоти і порядку в житлових приміщеннях та місцях загального користування, щоденно прибирати житлові кімнати і блоки, які вони займають, виносити сміття та чергувати на кухнях (графіки чергувань на кухнях, в блоках та кімнатах складаються старостою поверху(блоку, кімнати), затверджується Студентською радою);

4) економно витрачати електроенергію, газ, воду;

5) забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у завідувача гуртожитком, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;

6) своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

7) про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти чергового, завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;

8) дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними та газовими приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроприлади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців повинні бути зареєстровані у завідувача гуртожитком), дотримуватись санітарних норм;

9) здавати в камеру схову громіздкі та цінні речі, котрими не користуються щоденно (за речі не здані на зберігання, адміністрація гуртожитку відповідальності не несе);

10) залишаючи кімнату повинен вимкнути світло, зачинити вікна;

11) при виселенні з гуртожитку, а також під час тимчасового виїзду на тривалий період (більше 5 діб), а також при виїзді на канікули чи виробничу практику письмово попереджати завідувача гуртожитком (вказати адресу, куди вибув) неменше як за два дні до події, здавати особисті речі в камеру схову, а отримане майно (в справному стані) і ключі від кімнати – завідувачу гуртожитком під розписку;

12) після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання у гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в користуванні і кімнату в належному стані та виселитись з гуртожитку протягом 2-х тижнів

3.3.Мешканцям гуртожитку забороняється:

1) переселятися з однієї кімнати в іншу без дозволу дирекції студентського містечка.

2) переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;

3) проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

4) користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

5) проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу;

6) палити, вживати спиртні напої, вживати чи зберігати наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;

7) порушувати тишу з 22:00 до 07:00;

8) створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

9) тримати в гуртожитку тварин.

Розділ 4. Заохочення та стягнення

4.1.Мешканці гуртожитків, які дотримуються правил внутрішнього розпорядку і беруть активну участь в організації та проведенні виховної, спортивно-оздоровчої та культурно-масової роботи в гуртожитку, за рішенням студентської рад та дирекції студентського містечка заохочуються:

  • оголошенням подяки;
  • нагородженням пам’ятними подарунками або грошовою премією.
  • окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем, непередбаченим Типовими нормами обладнання гуртожитків.

4.2.За порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на мешканців можуть накладатись наступні стягнення:

1) попередження;

2) догана;

3) відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

4) дострокове розірвання Договору на проживання;

5) відрахування з Університету;

4.3.Заохочення та стягнення мешканцям гуртожитків виносяться ректором Університету (деканом факультету) або директором студентського містечка за поданням Студентської ради гуртожитку, завідувача гуртожитком.

4.4.Наявність догани за порушення правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках дає право адміністрації на не поселення у наступному навчальному році у гуртожиток.

Положення про студентські гуртожитки Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Затверджено рішенням Вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» №07 від 15.12.2015 р. Введено в дію наказом ректора № 592 від 15.12.2015р.

Даний документ містить вісім розділів: 1. Загальні положення; 2. Права і обов'язки мешканця гуртожитку; 3. Обов’язки адміністрації університету, гуртожитку; 4. Громадські органи управління студентським гуртожитком; 5. Поселення у гуртожиток і виселення з нього. Оплата послуг; 6. Майно і кошти гуртожитку; 7. Контроль, перевірка та ревізування діяльності гуртожитків; 8. Реорганізація гуртожитків. читати детальніше

Положення про студентське містечкоТернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського

Даний документ містить п'ять розділів: 1. Загальні положення; 2. Основні завдання і функції дирекції студмістечка; 3. Керівництво; 4. Майно і кошти; 5. Реорганізація та ліквідація. читати детальніше

Положення про рейтингову систему поселення в гуртожитки Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

У даному положенні детально висвітлені критерії котрі формують рейтинг студента на поселення. читати детальніше

Положення про поселення в гуртожитки Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Затверджено рішенням Вченої ради ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» №07 від 15.12.2015 р. Введено в дію наказом ректора № 592 від 15.12.2015р.

Даний документ регламентує умови поселення в гуртожитки університету і містить основні принципи поселення та проживання студентів. читати детальніше

Для іноземних студентів/For foreign students Rules of internal order in the students’ hostels of I. Y. Horbachevsky Ternopil State Medical University Ministry of Health of Ukraine read more

REQUEST read more