Положення.pdf

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Поселення студентів, аспірантів, лікарів-інтернів, курсантів ННІ, в окремих випадках – викладачів у студентські гуртожитки здійснюється комісією з поселення.

1.2. Документом на право поселення є ордер, підписаний директором студмістечка. Особа, яка отримала ордер на поселення, зобов'язана з’явитись у студмістечко для укладення договору на проживання в гуртожитку, маючи при собі ордер, студентський квиток та паспорт. Необхідно також пройти інструктаж з техніки безпеки з експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку. Інструктаж здійснюється завідувачем гуртожитку та інспекторами студмістечка.

1.3. Документи на реєстрацію місця проживання тих, хто поселяється у гуртожиток, подаються паспортисту гуртожитку відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №207 від 2 березня 2016 року. Адміністративний збір за реєстрацію місця проживання проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток згідно з угодою.

1.4. Студенти, аспіранти, слухачі підготовчого відділення, інтерни та курсанти ННІ післядипломної освіти, які проживають у гуртожитку, можуть бути, в разі необхідності, тимчасово переселені в іншу кімнату або гуртожиток.

1.5. Абітурієнти поселяються у гуртожиток лише на період здачі вступних екзаменів.

1.6. При відрахуванні студента з університету, а також після закінчення вузу, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох тижнів від дня виходу відповідного наказу. У випадку, коли з поважних причин громадянин не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням власника або уповноваженим ним органом і профкому навчального закладу цей термін може бути продовжений.

1.7. Виселення студента з гуртожитку здійснюється згідно чинного законодавства України. У разі порушення студентом Договору він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки (у разі їх наявності).

2. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ

2.1. При поселенні до кімнати особа, що поселяється, повинна протягом 3 днів виявити всі наявні недоліки в кімнаті (якщо такі існують), які за її письмовою заявою ліквідуються за рахунок Університету. При виселенні з кімнати особа зобов’язана ліквідувати всі недоліки, що виникли з її вини протягом часу проживання.

2.2. У кожній кімнаті гуртожитку, в якій проживають 2 чи більше особи, з числа її мешканців обирається староста. На спеціально відведеному місці в кімнаті вивішується список проживаючих, графік чергування та опис закріпленого за кімнатою майна, підписаний всіма мешканцями кімнати і завідувачем гуртожитку.

2.3. Майно для індивідуального користування, а також предмети загального користування видаються мешканцям кімнати під розписку та їх особисту відповідальність.

2.4. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки встановленого зразка на право входу в гуртожиток. У разі відсутності перепустки мешканцю може бути відмовлено у вході до гуртожитку.

2.5. Вхід до гуртожитку дозволяється:

· мешканцям даного гуртожитку з 6:00 до 24:00 години за пред’явленням перепустки, а з 24:00 до 6:00 – із записом у спеціальному журналі;

· відвідувачам з 8:00 до 23:00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який засвідчує особу і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача при його вході, та провести при виході з гуртожитку.

2.6. Вихід з гуртожитку студентів після 24:00 дозволяється при реєстрації в журналі з особистим підписом.

2.7. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку покладається на студентів, які їх запросили.

2.8. З 22:00 до 7:00 години студенти, які знаходяться у гуртожитку повинні дотримуватись тиші.

2.9. Адміністрація гуртожитку зобов’язана сприяти створенню відповідних умов для проведення запланованих культурно-масових заходів для мешканців.

2.10. У коридорах і місцях загального користування в нічний час залишається чергове освітлення.

2.11. Порядок користування гуртожитком студентами і аспірантами під час канікул визначається дирекцією студентського містечка з урахуванням їх побажань і пропозицій деканатів.

2.12. Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування, прибудинкової території, тощо).

2.13. Періодичні контрольні огляди кімнат гуртожитку – це дії власника гуртожитку, що санкціонуються з метою перевірки пожежної безпеки, дотримання санітарних і гігієнічних норм мешканцями, що проводяться за затвердженим графіком.

2.14.Для проведення періодичних контрольних оглядів дирекцією Студентського містечка створюється спеціальна комісія, в яку включається також представник(и) студентського самоврядування. У випадку двох поспіль безпідставних відмов студента(-ів) у контрольному огляді кімнат, що фіксуються комісією за допомогою складання акту, комісія має право взяти дублікат ключа зі стенда, відкрити кімнату та провести контрольний огляд кімнати, при цьому склавши акт контрольного огляду за підписом членів комісії. Безпідставною відмовою у проведенні контрольного огляду кімнати слід вважати також невідкриття студентом кімнати протягом двох днів підряд, якщо є об’єктивні підстави вважати, що студент знаходиться у кімнаті та умисно не впускає комісію для проведення планового контрольного її огляду.

2.15. Періодичні контрольні огляди дозволяється проводити: з 15:00 до 21:00 години лише в робочі дні.

2.16. У разі виникнення аварійної ситуації, у момент відсутності мешканця, комісія має право скористатись несанкціонованим входом у кімнату для негайної ліквідації даної ситуації.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ МЕШКАНЦЯ ГУРТОЖИТКУ

3.1.Мешканці гуртожитку мають право :

 • користуватись приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
 • вимагати своєчасного ремонту або заміни несправного обладнання, меблів та іншого інвентарю в гуртожитку, а також усунення недоліків в побутовому забезпеченні (при умові, що в необхідності заміни, ремонту мешканці не винні, в протилежному випадку здійснювати ремонт за власний рахунок);
 • обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
 • через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;
 • звертатись із скаргами до дирекції студентського містечка на роботу обслуговуючого персоналу і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток Університету і нормам обладнання та утримання гуртожитків.

3.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

1) знати і суворо дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку, та інших нормативних актів, що регулюють проживання у студентських гуртожитках;

2) своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими користуються. В разі несплати за проживання упродовж 2 місяців або більше дирекція студентського містечка може ініціювати питання про розірвання Договору про проживання;

3) дотримуватися чистоти і порядку в житлових приміщеннях та місцях загального користування, щоденно прибирати житлові кімнати і блоки, які вони займають, виносити сміття та чергувати на кухнях (графіки чергувань на кухнях, в блоках та кімнатах складаються старостою поверху(блоку, кімнати), затверджується Студентською радою);

4) економно витрачати електроенергію, газ, воду;

5) забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у завідувача гуртожитком, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;

6) своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

7) про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти чергового, завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;

8) дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними та газовими приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроприлади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців повинні бути зареєстровані у завідувача гуртожитком), дотримуватись санітарних норм;

9) здавати в камеру схову громіздкі та цінні речі, котрими не користуються щоденно (за речі не здані на зберігання, адміністрація гуртожитку відповідальності не несе);

10) залишаючи кімнату повинен вимкнути світло, зачинити вікна;

11) при виселенні з гуртожитку, а також під час тимчасового виїзду на тривалий період (більше 5 діб), а також при виїзді на канікули чи виробничу практику письмово попереджати завідувача гуртожитком (вказати адресу, куди вибув) неменше як за два дні до події, здавати особисті речі в камеру схову, а отримане майно (в справному стані) і ключі від кімнати – завідувачу гуртожитком під розписку;

12) після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання у гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в користуванні і кімнату в належному стані та виселитись з гуртожитку протягом 2-х тижнів

3.3.Мешканцям гуртожитку забороняється:

1) переселятися з однієї кімнати в іншу без дозволу дирекції студентського містечка.

2) переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;

3) проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

4) користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

5) проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу;

6) палити, вживати спиртні напої, вживати чи зберігати наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;

7) порушувати тишу з 22:00 до 07:00;

8) створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

9) тримати в гуртожитку тварин.

Розділ 4. Заохочення та стягнення

4.1.Мешканці гуртожитків, які дотримуються правил внутрішнього розпорядку і беруть активну участь в організації та проведенні виховної, спортивно-оздоровчої та культурно-масової роботи в гуртожитку, за рішенням студентської рад та дирекції студентського містечка заохочуються:

 • оголошенням подяки;
 • нагородженням пам’ятними подарунками або грошовою премією.
 • окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем, непередбаченим Типовими нормами обладнання гуртожитків.

4.2.За порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на мешканців можуть накладатись наступні стягнення:

1) попередження;

2) догана;

3) відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

4) дострокове розірвання Договору на проживання;

5) відрахування з Університету;

4.3.Заохочення та стягнення мешканцям гуртожитків виносяться ректором Університету (деканом факультету) або директором студентського містечка за поданням Студентської ради гуртожитку, завідувача гуртожитком.

4.4.Наявність догани за порушення правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках дає право адміністрації на не поселення у наступному навчальному році у гуртожиток.

Положення про студентські гуртожитки Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Затверджено рішенням Вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» №07 від 15.12.2015 р. Введено в дію наказом ректора № 592 від 15.12.2015р.

Даний документ містить вісім розділів: 1. Загальні положення; 2. Права і обов'язки мешканця гуртожитку; 3. Обов’язки адміністрації університету, гуртожитку; 4. Громадські органи управління студентським гуртожитком; 5. Поселення у гуртожиток і виселення з нього. Оплата послуг; 6. Майно і кошти гуртожитку; 7. Контроль, перевірка та ревізування діяльності гуртожитків; 8. Реорганізація гуртожитків. читати детальніше

Положення про студентське містечкоТернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського

Даний документ містить п'ять розділів: 1. Загальні положення; 2. Основні завдання і функції дирекції студмістечка; 3. Керівництво; 4. Майно і кошти; 5. Реорганізація та ліквідація. читати детальніше

Положення про рейтингову систему поселення в гуртожитки Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

У даному положенні детально висвітлені критерії котрі формують рейтинг студента на поселення. читати детальніше

Положення про поселення в гуртожитки Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Затверджено рішенням Вченої ради ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» №07 від 15.12.2015 р. Введено в дію наказом ректора № 592 від 15.12.2015р.

Даний документ регламентує умови поселення в гуртожитки університету і містить основні принципи поселення та проживання студентів. читати детальніше

Для іноземних студентів/For foreign students Rules of internal order in the students’ hostels of I. Y. Horbachevsky Ternopil State Medical University Ministry of Health of Ukraine read more

REQUEST read moreДОГОВІР №___

на проживання в гуртожитку

м. Тернопіль "___"________________20___ р.

Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України” в подальшому „Університет” , в особі директора студмістечка _____________________________________________, який діє на підставі Доручення ректора, з однієї сторони,

та:____________________________________________________________________________________________

(П.І.Б.)

________________________________________________________

(студент)

_____________________________________________________________________________________________,

(факультет/інститут, група, курс)

наймач (далі – мешканець) з другої сторони, склали даний договір про наступне:

РОЗДІЛ 1. Предмет договору

1.1. Університет передає, а мешканець приймає в строкове платне користування під особисту і матеріальну відповідальність на період тимчасового проживання частину жилого приміщення, а саме: кімнату №­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________в блоці №__________студентського гуртожитку №_____, що знаходиться на балансі Університету, за адресою:

м. Тернопіль, вул._______________________________________. А також користування усіма видами комунально-побутових послуг, допоміжними приміщеннями, конструктивними і архітектурними елементами будинку, тощо.

1.2. Університет так само передає на період тимчасового проживання в гуртожитку інвентар, майно та інше

устаткування, що знаходиться в кімнаті і за її межами, якими мешканець буде користуватися.

1.3 За проживання в гуртожитку Мешканець вносить плату:

- Попередньо за весь період проживання в сумі грн. коп.

( ),

- Помісячно до 25 числа поточного місяця в сумі грн. коп.,

( ),

- Помісячно до 10 числа місяця слідуючого за звітним згідно з розрахунку

РОЗДІЛ 2. Порядок передачі кімнати та майна в користування

2.1. Майно передається Університетом та приймається мешканцем після підписання Договору обома Сторонами.

2.2. Майно вважається фактично переданим у користування мешканця з моменту підписання акту здачі- приймання майна та отримання ключів від кімнати.

РОЗДІЛ 3. Строк дії договору

3.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і до " " 20 р.

В частині відшкодування збитків до моменту повного виконання

мешканцем своїх зобов'язань.

3.2. Дія договору достроково припиняється:

3.2.1. У разі припинення правовідносин між Університетом та студентом, що оформлено Наказом ректора.

3.2.2. У випадку порушення Мешканцем паспортно- візового режиму, діючого законодавства України, Правил внутрішнього розпорядку гуртожитків ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ", Положення про гуртожиток ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", інших нормативно-правових актів та даного Договору.

З.2.3 У випадку надання Мешканцю академічної відпустки.

3.2.4.У разі незгоди Мешканця зі зміною вартості проживання.

3.2.5. У випадку відмови від проходження медичного огляду або обстеження на предмет відсутності хвороб при поселенні в гуртожиток, а також за станом здоров’я при наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

3.2.6. У випадку протидії поселенню до кімнати гуртожитку іншої особи.

3.2.7. В разі скоєння адміністративного правопорушення, яке стосується порушення порядку проживання в гуртожитку.

3.2.8. В разі скоєння кримінального злочину.

3.2.9. Якщо мешканець фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці, з урахуванням вимог п. 4.4.15 даного Договору.

3.2.10. Якщо мешканець використовує надане майно не за призначенням або порушує права та інтереси третіх осіб.

3.2.11. Дострокове припинення дії договору за ініціативою мешканця гуртожитку здійснюється за його особистою письмовою заявою за два тижні до дня виселення. Днем виселення з ініціативи мешканця гуртожитку у даному Договорі слід розуміти останній календарний день місяця, в якому написана заява про дострокове припинення дії Договору з ініціативи мешканця гуртожитку.

3.2.12. У разі самовільного виселення з гуртожитку без письмового попередження адміністрації гуртожитку про дострокове припинення дії договору - кошти сплачені наперед за проживання йому не повертаються.

РОЗДІЛ 4. Права та обов'язки Сторін

4.1. «Університет» має право:

4.1.1. Вимагати виконання мешканцем умов цього договору, Положення про гуртожиток ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", виконання інших чинних нормативних актів і законів України, пов'язаних з проживанням мешканця у гуртожитку.

4.1.2.  Достроково припинити (розірвати) договір в односторонньому порядку у випадку порушення мешканцем гуртожитку умов договору, Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках «Університету», норм чинного законодавства України, які визначають обов'язки наймача, мешканця.

4.1.3. Встановлювати вартість проживання протягом дії договору згідно зі щорічним розрахунком вартості проживання в гуртожитку. В місячний термін до завершення дії Договору проводити коригування вартості проживання відповідно до фактично спожити комунальних послуг та енергоносіїв та

змін тарифів на комунальні послуги та енергоносії в межах

граничних розмірів встановлених наказом МОН України, Мінфіну України, МОЗ України від 28.03.2011року №284/423/173 "Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності".

4.1.4. Скласти акт про нанесені мешканцем гуртожитку матеріальних збитків майну чи інвентарю та отримати відшкодування збитків згідно з чинним законодавством України.

4.1.5. Повертати кошти за проживання в гуртожитку (у випадку попередньої оплати мешканцем) в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання договору, з першого числа місяця, що настає після виселення, за винятком випадку, передбаченого п.3.2.12. цього Договору.

4.1.6. Розстрочити Мешканцю плату за проживання в гуртожитку при подачі останнім заяви передбаченої п.4.4.2.

4.1.7. Інші права передбаченні чинним законодавством.

4.2. Мешканець гуртожитку має право:

4.2.1. Знати свої права та вимагати виконання обов'язків «Університету», визначених цим договором.

4.2.2. Користуватися усіма видами комунікативно-побутових послуг, допоміжними приміщеннями, конструктивними і архітектурними елементами будинку, тощо.

4.2.3 Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку за призначенням.

4.2.4. Мешканець гуртожитку має інші права передбачені Положенням про гуртожитки та Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках «Університету».

4.3. Обов'язки «Університету»:

4.3.1. Надати на строк (п.3.1) вказане в Договорі ліжко-місце.

4.3.2. Забезпечити умови проживання в гуртожитку, твердим та м'яким інвентарем згідно акту приймання - передачі (Додаток 1), водо-, електро-, теплопостачанням.

4.3.3. В разі виникнення аварійних ситуацій негайно провести заходи щодо ліквідації їх наслідків. Якщо пошкодження виникло з вини мешканця або осіб запрошених ним, ліквідація наслідків проводиться за рахунок мешканця. Виконання ремонтів місць загального користування та інженерних мереж здійснюється згідно з планом ремонтних робіт на поточний рік.

4.3.4. Провести інструктаж та ознайомити з Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках університету, правилами пожежної безпеки, правила експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури, правила користування електричним і газовим обладнанням, правилами користування ліфтами.

4.3.5. Надати перепустку для входу до гуртожитку.

4.4. Обов'язки мешканця гуртожитку:

4.4.1. Користуватися ліжко-місцем, майном, місцями загального користування виключно за прямим призначенням і на рівних правах з іншими мешканцями.

4.4.2. У випадку відсутності коштів мешканцю, згідно його заяви на ім’я ректора може надаватися розстрочка плати за проживання в гуртожитку шляхом укладання (підписання) Додатку до цього Договору.

4.4.3.Пройти інструктаж та виконувати Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках університету, правила пожежної безпеки, правила експлуатації електропобутових приладів,

побутової радіоапаратури, правила користування електричним і газовим обладнанням, правила користування ліфтами.

4.4.4.Проводити оплату і укладати договір страхування відповідальності сторін.

4.4.5. У разі заміни замка забезпечити коменданта гуртожитку та співмешканців кімнати дублікатами ключів.

4.4.6. Здійснювати вхід до гуртожитку за пред'явленням перепустки встановленого адміністрацією університету зразка.

4.4.7. Здати коменданту гуртожитку ордер на проживання в гуртожитку.

4.4.8. При запрошенні відвідувача до гуртожитку особисто зустріти його біля входу, залишити свою перепустку черговому гуртожитку, забезпечити надання черговому документ, що посвідчує особу (відвідувача), а також забезпечити залишення відвідувачем гуртожитку, провести його до виходу з гуртожитку не пізніше 22.00 години.

4.4.9. Безперешкодно допускати в свою кімнату:

- адміністрацію університету;

- дирекцію студентського містечка;

- коменданта гуртожитка;

- представників студентської ради гуртожитку

з метою перевірки дотримання "Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках", "Положення про студентський гуртожиток" і з інших питань, що стосуються виконання їх посадових обов'язків, а так само відповідних штатних працівників гуртожитку і служб університету у випадках виникнення пожежі, аварійних ситуацій, проведення поточного і капітального ремонту, а також у випадках виникнення інших стихійних лих.

4.4.10.Дбайливо ставитися до державного майна, що знаходиться на балансі університету, ощадливо користуватися водою, газом, електричною і тепловою енергією.

4.4.11. Використовувати тільки енергозберігаючі лампочки в житлових кімнатах.

4.4.12. Своєчасно подавати заявки на ремонт або заміну електричного, сантехнічного обладнання, меблів.

4.4.13. Підтримувати у належному стані (чистоту і порядок) кімнату, блок та місця загального користування.

4.4.14. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку.

4.4.15. Після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін від дати виходу відповідного наказу чи розпорядження.

4.4.16. Студенти, які не проживають в гуртожитку більше місяця підлягають виселенню, винятком є знаходження на лікарняному (підтверджене медичною довідкою) або проходження практики в іншому місті.

4.4.17. Нести особисту і повну матеріальну відповідальність у випадку нанесення часткового або повного матеріального збитку. При нанесенні матеріального збитку - відшкодувати його в триденний термін з моменту нанесення.

4.4.18. Щоразу при вибутті з кімнати виключити світло і всі електроприлади, закрити вікна і двері, здати ключ коменданту гуртожитку.

4.4.19. При вибутті з гуртожитку на час більше однієї доби (канікули, практику), письмово повідомляти заявою коменданта гуртожитку.

4.4.20.При виселенні з гуртожитку зобов'язується звільнити кімнату та повернути у належному стані прийняте майно та

інвентар передане йому Університетом згідно акту приймання-передачі Додатку №1.

4.5. Мешканцю гуртожитку забороняється:

4.5.1. Вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров'ю людей, або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання гуртожитку.

4.5.2. Зберігати, використовувати електроприлади, яких не передбачено проектно-розрахунковими нормами, крім холодильника та ноутбука..

4.5.3. Зберігати, вживати спиртні напої, наркотичні та токсичні речовини, знаходитись в гуртожитку у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння; курити у кімнатах, місцях загального користування гуртожитку; зберігати та курити кальян у гуртожитку, тощо.

4.5.4. Самовільно переселятися, виносити меблі та інвентар з кімнати.

4.5.5. Проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданта гуртожитку чи директора студмістечка.

4.5.6. Вмикати радіотелевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує чутність кімнати. Порушувати тишу з 22.00 до 08.00 години.

4.5.7. Залишати сторонніх осіб після 22.00 в гуртожитку.

4.5.8. Тримати в гуртожитку домашніх тварин.

4.5.9. Наклеювати на стіни плакати, фотографії, наносити на стіни малюнки і т.п.

4.5.10. Передавати перепустку до гуртожитку іншим особам, тощо.


РОЗДІЛ 5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. За порушення умов цього договору, в т.ч. у випадках, передбачених у п. 3.2. договору, «Університет» має право в односторонньому порядку достроково припинити (розірвати) цей договір без надання іншого житлового приміщення та (або) відмовити в укладанні договору на проживання у наступному періоді (навчальному році).

5.3. У разі заподіяння збитків майну «Університету»: житловим приміщенням, місцям загального користування, м'якому чи твердому інвентарю, обладнанню, ін. майну, що знаходиться на балансі «Університету», чи третім особам мешканець зобов'язаний відшкодувати їх у повному обсязі згідно з чинним законодавством України. Відшкодування збитків не позбавляє права «Університету» додатково застосувати п. 5.2. Договору.

РОЗДІЛ 6. Додаткові положення

6.1. Перевірку за дотриманням виконання умов Договору здійснюють члени координаційної ради гуртожитку, комендант гуртожитку, директор студмістечка, уповноважені ними особи, керівництво факультету (інституту), представники студентської ради гуртожитку, студмістечка.

6.2. Дострокове припинення, розірвання договору означає втрату права на проживання у студентському гуртожитку, мешканець гуртожитку зобов'язаний звільнити кімнату в 2-х тижневий термін та повернути у належному стані прийняте майно та інвентар.

6.3. Мешканець, який виконує всі зобов'язання, має переважне право на укладання нового Договору на проживання (надання ліжко-місця) на новий строк за умови продовження навчання в університеті.

6.4.Мешканець підписуючи даний Договір надає право на

використання його персональних даних в межах визначених чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Університету.

6.5. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим договором регулюються чинним законодавством України.

6.6. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін шляхом укладення Додатку до Договору у письмовій формі.

6.7. Договір укладається у 2-х примірниках - по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

AGREEMENT №

authorizing accommodation in the hostel

of Ivan Horbachevsky Ternopil State Medical University

Ternopil "____"________________20___

SIHE “Ivan Horbachevsky Ternopil State Medical University of the Ministry of Health of Ukraine”, hereinafter referred to as “University” represented by the campus director_____________________________________________, acting on the grounds of Rector’s order on one side, and:___________________________________________________________________________________

(full name)

______________________________________________________________________________________________________,

(faculty, course, group number, country)

the tenant (hereinafter referred to as “resident”) on the other side, agreed to the following:

SECTION 1. Subject of the Agreement

1.1. University leases and resident accepts a fixed-period paid use of a part of habitable premises, namely: room №_____ in block №___ student hostel № ____ , which is on the balance of the University and is located on ________________________________ street, Ternopil, and takes personal and financial responsibility for a period of a temporary residence in it. And also the right to use all kinds of public utilities, subsidiary premises, structural and architectural building elements, property, appliances and equipment.

1.2. University also gives the right to use all the room property together with other equipment in the hostel for the period of temporary residence in the hostel.

 
1.3. For accommodation in a hostel a resident pays a fee:

- In advance for the whole period of accommodation in hostel, in amount of griven (UAH) kopiyok.

( ),

- Monthly, not later than 25th of the current month, in amount of griven (UAH) kopiyok,

( ),

- Monthly no later than 10th of the following month, according to calculations

SECTION 2. The Procedure of Handing over Room and Room property

2.1. The property is leased by the University and accepted by the resident only after signing the Agreement by both sides.

2.2. The property is considered to be handed over for use from the moment of signing the Leasing-Acceptance Act and receiving the room keys by the resident.

SECTION 3. Term of the Agreement

3.1. Agreement comes into force from the moment of signing it by both sides and is valid

until "____"________________20___ .

In the part for paying for the caused damages till the time of full discharging of the resident’s duties.

3.2. The Agreement is early terminated:

3.2.1. In case of termination of legal relationships between student and University, which is documented by Rector’s order.

3.2.2. In case if resident violates passport and visa regulations, current laws of Ukraine, Rules of the Internal Order in the Hostel of Ivan Horbachevsky Ternopil State Medical University, Regulations about the Hostel of Ivan Horbachevsky Ternopil State Medical University and other legal orders, and this agreement.

3.2.3 In case of sabbatical or academic leave.

3.2.4. If the resident doesn’t agree to the changes of accommodation fee.

3.2.5. In case of refusing to have medical examination to prove having no illness and being healthy before moving into hostel, or in case of health problems, if there is a medical conclusion from a medical commission.

3.2.6. If the resident prevents the other person to be accommodated to the room of the hostel.

3.2.7. In case of committing administrative offense, which is related to the rules of living in hostel

3.2.8. In case of committing criminal offense

3.2.9. If the resident doesn’t actually stay in the hostel, in the given room, considering paragraph 4.4.15.

3.2.10. If the resident misuses property leased to him by the hostel, or disturbs the rights of others.

3.2.11. Early termination of the agreement on the initiative of the resident is carried out by his personal written application two weeks before the day of eviction. The day of eviction on the initiative of a resident in this agreement should be understood as the last calendar day of the month in which the application for early termination of the agreement is written on the initiative of the resident.

3.2.12. In case of unauthorized leaving from the hostel without written warning to the hostel administration about early termination of the agreement, the funds paid in advance for a residence are not returned.


SECTION 4. Rights and Duties of the Sides

4.1. “University” has the right:

4.1.1. To demand the resident to follow the terms of the present Agreement, Regulations of the Hostel of Ivan Horbachevsky Ternopil State Medical University, Rules of the Internal order of Ivan Horbachevsky Ternopil State Medical University, and following other current legal acts and laws of Ukraine concerning residing in the hostel.

4.1.2. To terminate the Agreement unilateral, if the resident violates the terms of the present Agreement, Rules of the Internal order of Ivan Horbachevsky Ternopil State Medical University, norms of the current Law of Ukraine, which stipulates the duties of the resident.

 

4.1.3. To establish the accommodation fee during term of this agreement in accordance with the annual calculation of the Accommodation Fee. Within a month before the termination of the Agreement, adjust the cost of living in accordance with the actual consumption of communal services and energy resources

and changes in tariffs for utilities and energy within the limits set by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine, Ministry of Health of Ukraine dated March 28, 2011, No. 284/423 / 173 "On the establishment of the maximum amount of payment for accommodation in student dormitories of higher educational institutions of state and communal ownership".

4.1.4. To draw up a report about the caused financial damages of the hostel property by the resident and get it refunded in accordance with the current Law of Ukraine.

4.1.5. To reimburse the cost of living in a hostel (in case of a prepayment by a resident) in the amount of payment for part of the service not provided for the date of termination of the contract, from the first day of the month following the eviction, except in the case provided for in paragraph 3.2.12. of this Agreement.

4.1.6. To extend the residence fee payment for the Resident in the hostel upon submission of the appropriate application provided for in the clause 4.4.2.

4.1.7. Other rights which are stipulated by the current legislation.

4.2. The Resident has the right:

4.2.1.To know the rights of the resident, and demand the University to fulfill its duties stipulated by the present Agreement .

4.2.2. To use all types of communicative services, auxiliary premises, constructive and architectural elements of the house, etc.

4.2.3. To use the hostel premises of educational and cultural purpose, other equipment and property of the hostel, according to its purpose.

4.2.4. A resident of a hostel has other rights stipulated by the Provision on hostels and Internal Rules in the hostels of the "University".

4.3.Duties of “The University”:

4.3.1. To accommodate the student in the specific room with a bed for the period of time stipulated by paragraph 3.1.

4.3.2. To provide the resident with proper living conditions in the hostel, furniture and bed sets in accordance with the Leasing-Acceptance Act (Addendum 1), water-, electricity- and heat supply. .

4.3.3. In case of emergency to take the necessary measures for elimination of the consequences. If the damage is caused by the resident or the visitors of the resident, the elimination of the consequences is done at the expense of the resident. Repair of the places of general use and engineering networks is done in accordance with schedule of repairing works for the current year.

4.3.4. To familiarize the resident with the Rules of the Internal order of Ivan Horbachevsky Ternopil State Medical University, Fire Safety Rules, Rules for Using Electrical Appliances, radio equipment, Rules for using electricity, gas stoves and lifts.

4.3.5. To provide the resident with the hostel card to enter the hostel.

4.4. Duties of the Hostel Resident:

4.4.1. To use the provided bed in the room, the hostel property and places of general use, according to its intended purpose and by equal rights with others.

4.4.2. In the case of lack of monetary funds by a resident, according to his application to the rector, may be provided a installment payment for accommodation in the hostel by concluding (signing) the Annex to this Agreement.

4.4.3. To get familiarized with and to observe the Rules of the Internal order of Ivan Horbachevsky Ternopil State Medical University,

Fire Safety Rules, Rules for Using Electrical Appliances, radio equipment, Rules for using electricity, gas stoves and lifts.

4.4.4. To pay and enter into a contract of insurance of liability of the parties.

4.4.5. In case of lock change, to provide the hostel warden and other residents in the room with the spare room and block keys.

4.4.6. To enter the hostel, showing the hostel card given by the University administration.

4.4.7.To pass the Order for the accommodation in the hostel to the hostel warden.

4.4.8. If inviting a visitor, the resident is obliged to meet him/her in the lobby of the hostel, submitting the hostel card, as well as any document which certifies the visitor’s identity to the duty-man. The resident is obliged to make sure the visitor leaves the hostel before 10 pm.

4.4.9. To allow to enter the room unimpeded:

-- University administration;

-- Campus administration;

-- hostel warden;

-- representatives of the students’ council of the hostel which may enter in order to control the observance of “The Rules of the internal order in the student hostels”, “Regulations of the student hostel”, as well as other matters within their duties. The hostel resident is obliged to allow other hostel or University staff to enter the room unimpeded in case of fire, any emergency, partial or full renovation, natural disaster.

4.4.10 To be careful about hostel property, which is on the balance of the University; to use water, gas, electricity and heat economically.

4.4.11.To use only energy-saving bulbs.

4.4.12. To make timely requests for the repair or changing of the electrical equipment, plumbing or furniture.

4.4.13. To keep the room, block and places of common use clean and neat, and in order.

4.4.14. To inform the hostel warden about any extraordinary events in the hostel.

4.4.15. In case of graduation or early deprivation of the right to be accommodated in the hostel, the resident is obliged to return the room and other hostel properties in a proper condition and leave the hostel in two weeks from the date of the proper order being issued.

4.4.16.Students who are not residing in the hostel for more than a month should be evicted from the hostel. Hospitalization or sick leave (attested by the medical certificate) and practice period in the other city may be considered as an exception.

4.4.17. To bear full financial personal responsibility for the partial or full financial damages. The resident is obliged to compensate the caused financial damages in three-day period.

4.4.18. To switch off the light and all electrical appliances, close windows and lock the door every time when leaving the room, and to pass the room key to the hostel warden.

4.4.19. If leaving the hostel for more than 24 hours, to write an application to the hostel warden.

4.4.20. After eviction from the hostel, the resident undertakes to release the room and return the acquired property and equipment to the

University in accordance with the act of acceptance-transfer (Addendum №1) in a proper condition.

4.5. The resident of the hostel is prohibited:

4.5.1. To take any actions, which can harm other people’s health or life, or which can cause any damages of the hostel property and equipment.

4.5.2. To keep or use additional electrical appliances, which are not supported by building design and calculation norms, (except fridge and laptop).

4.5.3. To drink, keep and spread alcoholic beverages, drugs or other toxic items; to be in the hostel in a state of alcoholic- or drug intoxication; to smoke in rooms, kitchens, places of general use, and subsidiary premises of the hostel; to keep or smoke hookahs in the hostel.

4.5.4. To change rooms, take out furniture or other hostel properties without any permission.

4.5.5. To hold any kind of events in the hostel without a written permission of the hostel warden or Campus director.

4.5.6. To switch on radio, TV-sets, computer- or audio systems loudly enough to overcome the room audibility level . To disturb silence in the hostel after 10 pm until 8 am.

4.5.7. To have visitors in the hostel after 10pm.

4.5.8. To keep domestic animals in the hostel.

4.5.9. To stick or nail posters, announcements, photos on the walls,

door or furniture.

4.5.10. To pass the hostel card to other people.

SECTION 5. Responsibilities of the Sides

5.1.Both the Sides bear responsibility for non-fulfillment of the terms of the present Agreement in accordance with the current legislation of Ukraine.

5.2. For violation of the terms of this agreement, including in the cases provided for in clause 3.2., the University has the right unilaterally to terminate this agreement without providing another accommodation and (or) refuse to conclude an agreement on residence in the next period (academic year).

5.3. In case of causing any damages to the properties of the “University”, namely: rooms, places of common use, furniture, bed sets, or other people property, the resident is obliged to refund the financial loses in the full amount in accordance with the current Law of Ukraine. Although, refunding the damages doesn’t deprive the “University” the right to apply additionally paragraph 5.2. of the present Agreement to the resident of the hostel.

SECTION 6. Additional Regulations

6.1. The fulfillment of the terms of the Agreement is controlled by the members of the dormitory coordinating council, hostel warden, Campus Director, persons authorized by him (such as inspectors), Dean’s office authority personnel (institute authority personnel), representatives of the student board of the dormitory and the campus.

6.2. The early termination or annulment of the Agreement deprives the resident of the right to be accommodated in the student hostel. In this case, the hostel resident is obliged to vacate the room and to return hostel properties in a proper condition within two weeks after agreement termination.

6.3. The resident, who complies with his/her obligations, has a preference for signing a new agreement for the next academic year (for a bed in a room), if continuing his/her study at the University.

6.4. A resident signing this Agreement grants the right to use his

personal data within the limits established by the current

legislation of Ukraine, the Charter and other internal documents of the University.

6.5. The interrelations of the Sides are adjusted by the current Law of Ukraine, if not adjusted by the present Agreement.

6.6.Amendments and additions to the present Agreement are introduced by concluding an Addendum to the present Agreement and by mutual consent of both Sides, in a written form.

6.7. The Agreement is signed in duplicate – one copy for each Side, which have equal legal force.

РОЗДІЛ 7. Підписи сторін, юридичні адреси та інші реквізити


“ УНІВЕРСИТЕТ”

ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України ”

м. Тернопіль, Майдан Волі, 1

Одержувач платежу:

ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського

МОЗ України ”

Банк в ДКСУ м. Київ

МФО 820172

р/р 31251266204491

КОД 02010830

Свідоцтво № 200017046

Індивідуальний податковий номер 020108319187

Директор_______________________

“ МЕШКАНЕЦЬ”

П.І.Б. _____________________________________

___________________________________________

Паспорт: серія __________ №__________________

Ким і коли виданий__________________________

___________________________________________

___________________________________________

Адреса реєстрації (проживання):

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

(індекс, область, район, місто ,село, вулиця,

будинок, квартира)

_________________(_________________________)

(особистий підпис) (прізвище та ініціали)

З Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України”, Положенням про гуртожиток ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України”, правилами пожежної безпеки, правилами користування електричним та газовим обладнанням, правилами користування ліфтами ознайомлений, інструктаж пройшов, зобов’язуюсь виконувати.

Мешканець_______________________________________________________________(_____________________)

SECTION 7. Signatures of the Sides, legal addresses and other requisites

“ UNIVERSITY”

SIHE “Ivan Horbachevsky

Ternopil State Medical University of the Ministry of Health of Ukraine”. Maydan Voli 1, Ternopil

Payment recipient:

SIHE “Ivan Horbachevsky

Ternopil State Medical University of the Ministry of Health of Ukraine”.

Bank in “ДКСУ, Kyiv»

MFO 820172

Account number 31251266204491

Code 02010830

Certificate № 200017046

Individual taxpayer number 020108319187

Director______________

“ RESIDENT”

Full name ________________________________

___________________________________________

Passport number: ___________________________

Issued by and on ___________________________

___________________________________________

___________________________________________

Address of the permanent registration (residence):

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_________________(_________________________

(signature) (Surname and initials)

With the Rules of Internal order in hostels of SIHE "Ivan Horbachevsky Ternopil State Medical University Ministry of Health of Ukraine ", with Regulations on the hostel of the “Ivan Horbachevsky Ternopil State Medical University Ministry of Health of Ukraine”, with the rules of fire safety, rules of use of electric and gas equipment, with the rules of using elevators, I am familiarized, instructions were passed to me, and I oblige to follow.

Resident__________________________________________________________________(_____________________)